Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 60 Rektora ZUT z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 2.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 59 Rektora ZUT z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Inżynieria spawalnictwa w zakresie kompetencji IWE 2.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 58 Rektora ZUT z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie” 2.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 57 Rektora ZUT z dnia 25 września 2017 r. w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych pn. Certyfikowany Administrator Microsoft Windows Server 2016 2.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 56 Rektora ZUT z dnia19 września 2017 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej20.09.2017