Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 30 Rektora ZUT z dnia 4 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 49 Rektora ZUT z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości kosztu godziny dydaktycznej w 2017 roku wykonywanej na studiach stacjonarnych w ramach kooperacji między wydziałami15.05.2017

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora ZUT z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania błędu w zarządzeniu nr 14 Rektora ZUT z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie27.04.2017

ZARZĄDZENIE NR 28 Rektora ZUT z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 97 Rektora ZUT z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Negocjacyjnej ds. dzierżaw terenów, obiektów, pomieszczeń wydziałowych i ogólnouczelnianych ZUT na kaden27.04.2017

ZARZĄDZENIE NR 27 Rektora ZUT z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych pn. Programowanie w szkole27.04.2017

ZARZĄDZENIE NR 26 Rektora ZUT z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej27.04.2017