Aktualne oferty na najem/dzierżawę

Wykaz nieruchomości okresowo niewykorzystywanych na cele statutowe z przeznaczeniem na najem/dzierżawę16.01.2018

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie wynajmie13.10.2016

  • garaże murowane o powierzchni 18,00 m2 zlokalizowany w kompleksie garaży przy ul. Królewicza Kazimierza 4 w bezpośrednim sąsiedztwie Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa.
  • pomieszczenia na cele biurowe, usługowo-handlowe oraz pomieszczenia garażowe, magazynowe, warsztatowe i inne na terenie Miasta Szczecina.

 

Osoby zainteresowane najmem prosimy o składanie pisemnych ofert na adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, 70-310 Szczecin, al. Piastów 17, Kancelaria Główna pok. 119. Wszelkie dodatkowe informację, wraz z uzgodnieniem terminu oględzin przedmiotu najmu, można uzyskać pod numerami telefonu 91 449-45-02, 91 449-40-82.

 

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie wydzierżawi czasowo niewykorzystane przez Uczelnię położone w Szczecinie i okolicy13.10.2016

  • ogrzewane i nie ogrzewane pomieszczenia, w tym m.in. pomieszczenia garażowe, magazynowe i warsztatowe;
  • tereny.


Osoby zainteresowane dzierżawą prosimy o składanie pisemnych ofert, z dopiskiem AEG/05, na adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, al. Piastów 17, 70 – 310 Szczecin, Kancelaria Główna Uczelni, pok. 119. Wszelkie dodatkowe informacje wraz z uzgodnieniem terminu oględzin przedmiotu dzierżawy można uzyskać pod numerem telefonu: (0 91) 449 45 02, (0 91) 449 40 82, (0 91) 487 10 49