Oferty pracy ZUT w Szczecinie

Oferta pracy dla inspektora nadzoru robót budowlanych i inspektora nadzoru robót sanitarnych 19.05.2017 14:49

ZACHODNIOPOMORSKI  UNIWERSYTET  TECHNOLOGICZNY  W  SZCZECINIE

zatrudni:

  • Inspektora nadzoru robót budowlanych

 wymagania :

  1. uprawnienia budowlane bez ograniczeń
  2. doświadczenie
  • Inspektora nadzoru robót sanitarnych na 1/2 etatu z perspektywą przejścia   na cały etat

 wymagania :

  • uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sanitarnych
  • doświadczenie 

Składanie ofert:

  • w wersji papierowej:  Kancelaria ZUT w Szczecinie, al. Piastów 17,   70-310 Szczecin, I piętro pok. nr 119
  • elektronicznie na adres: kancelaria@zut.edu.pl

 

Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny