Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 55 Rektora ZUT z dnia 19 września 2017 r. w sprawie utworzenia i uruchomienia studiów podyplomowych pn. Chłodnictwo i klimatyzacja20.09.2017

ZARZĄDZENIE NR 54 Rektora ZUT z dnia 18 września 2017 r. w sprawie powołania wydziałowych doktoranckich komisji stypendialnych na rok akademicki 2017/201820.09.2017

ZARZĄDZENIE NR 53 Rektora ZUT z dnia 14 września 2017 r. uchylające zarządzenie nr 95 Rektora ZUT z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie kwalifikowania, ewidencji i sporządzania sprawozdania Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez ZUT14.09.2017

ZARZĄDZENIE NR 51 Rektora ZUT z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 50 Rektora ZUT z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu domów studenckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie17.07.2017

ZARZĄDZENIE NR 50 Rektora ZUT z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie środkami na wynagrodzenia bezosobowe i honoraria, trybu zawierania i rozliczania umów (...) 7.07.2017