Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 25 Rektora ZUT z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 73 Rektora ZUT z dnia 19 października 2016 r. w sprawie powołania komisji bezpieczeństwa i higieny pracy25.04.2017

ZARZĄDZENIE NR 24 Rektora ZUT z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 49 Rektora ZUT z dnia 7 września 2015 r. w sprawie nazw wybranych modułów/przedmiotów kształcenia ogólnego, kształcenia podstawowego oraz obowiązkowych praktyk zawodowych25.04.2017

ZARZĄDZENIE NR 23 Rektora ZUT z dnia 21 kwietnia 2017 r. zmieniająca zarządzenie nr 47 Rektora ZUT z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie wprowadzenia „Zasad dotyczących trybu postępowania w procesie realizacji projektów finansowanych ze środków funduszy strukt25.04.2017

ZARZĄDZENIE NR 22 Rektora ZUT z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej doktorantom ZUT21.04.2017

ZARZĄDZENIE NR 21 Rektora ZUT z dnia 18 kwietnia 2017 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w dyscyplinach naukowych technologia chemiczna oraz inżynieria chemiczna prowadzonych w języku angielskim przez Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej19.04.2017