Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 65 Rektora ZUT z dnia 6 października 2017 r. w sprawie uruchomienia studiów podyplomowych pn. Rybactwo na Wydziale Nauk o Żywności i Rybactwa 9.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 64 Rektora ZUT z dnia 3 października 2017 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Inżynieria Drogowa na Wydziale Budownictwa i Architektury 3.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 63 Rektora ZUT z dnia 29 września 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 47 Rektora ZUT z dnia 6 września 2016 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów oraz spraw powierzonych kanclerzowi ZUT 2.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 62 Rektora ZUT z dnia 29 września 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 55 Rektora ZUT z dnia 22 września 2016 r. w sprawie powołania komisji rektorskich: ds. zatrudnienia na stanowiskach profesora, ds. nagród i odznaczeń na kadencję 2016-2020 2.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 61 Rektora ZUT z dnia 28 września 2017 r. w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów w roku akademickim 2017/2018 2.10.2017