Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 35 Rektora ZUT z dnia 29 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 2 Rektora ZUT z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zbywania lub oddawania do odpłatnego korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomości ... 5.06.2017

ZARZĄDZENIE NR 34 Rektora ZUT z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018 5.06.2017

ZARZĄDZENIE NR 33 Rektora ZUT z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze „Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji” w ZUT 5.06.2017

ZARZĄDZENIE NR 32 Rektora ZUT z dnia 12 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 67 Rektora ZUT z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie przyznawania stypendiów z własnego funduszu stypendialnego pracownikom, doktorantom i studentom15.05.2017

ZARZĄDZENIE NR 31 Rektora ZUT z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Techniki Morskiej i Transportu15.05.2017