Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 70 Rektora ZUT z dnia 10 października 2017 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Bezpieczeństwo i higiena pracy na Wydziale Budownictwa i Architektury11.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 69 Rektora ZUT z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Menedżer i audytor systemu zarządzania jakością na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki10.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 68 Rektora ZUT z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wysokości świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2017/201810.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 67 Rektora ZUT z dnia 9 października 2017 r. w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie10.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 66 Rektora ZUT z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji Studiów Podyplomowych Programowanie z elementami systemów wbudowanych na Wydziale Informatyki 9.10.2017