Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 40 Rektora ZUT z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 117 Rektora ZUT z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie Regulaminu pracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie13.06.2017

ZARZĄDZENIE NR 39 Rektora ZUT z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 66 Rektora ZUT z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie rozliczeń pieniężnych niestanowiących wynagrodzeń 5.06.2017

ZARZĄDZENIE NR 38 Rektora ZUT z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2017/2018 5.06.2017

ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora ZUT z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury „Zasady prowadzenia procesu ankietyzacji” w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 5.06.2017

ZARZĄDZENIE NR 36 Rektora ZUT z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia za pracę nauczycieli akademickich w godzinach ponadwymiarowych, stawek godzinowych obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za zajęcia dydaktyczne ... 5.06.2017