Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 75 Rektora ZUT z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Techniki Morskiej i Transportu26.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 74 Rektora ZUT z dnia 23 października 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 58 Rektora ZUT z dnia 26 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w ZUT"23.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 73 Rektora ZUT z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji Studiów Podyplomowych Programowanie komputerów na Wydziale Informatyki23.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 72 Rektora ZUT z dnia 16 października 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 56 Rektora ZUT z dnia 27 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej ds. zbywania lub oddawania do używania na podstawie umów cywilnoprawnych nieruchomośc23.10.2017

ZARZĄDZENIE NR 71 Rektora ZUT z dnia 12 października 2017 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt16.10.2017