Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 45 Rektora ZUT z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wysokości kosztu godziny dydaktycznej w 2018 roku wykonywanej na studiach stacjonarnych w ramach kooperacji między wydziałami ZUT30.06.2017

ZARZĄDZENIE NR 44 Rektora ZUT z dnia 16 czerwca 2017 r. w sprawie zasad finansowania i uruchamiania inwestycji budowlanych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie19.06.2017

ZARZĄDZENIE NR 43 Rektora ZUT z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Informatyki13.06.2017

ZARZĄDZENIE NR 42 Rektora ZUT z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie przyznawania medalu „Za szczególne zasługi dla Uczelni”13.06.2017

ZARZĄDZENIE NR 41 Rektora ZUT z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 4 Rektora ZUT z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie nazw w języku angielskim kierunków i specjalności, stosowanych w odpisach dyplomów ukończenia studiów wyższych w ZUT13.06.2017