Rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 50 Rektora ZUT z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie środkami na wynagrodzenia bezosobowe i honoraria, trybu zawierania i rozliczania umów (...) 7.07.2017

ZARZĄDZENIE NR 49 Rektora ZUT z dnia 30 czerwca 2017 r. zmieniająca zarządzenie nr 30 Rektora ZUT z dnia 25 września 2014 r. w sprawie opisu efektów kształcenia w tłumaczeniu na język angielski dla poszczególnych kierunków studiów prowadzonych w ZUT30.06.2017

ZARZĄDZENIE NR 48 Rektora ZUT z dnia 23 czerwca 2017 r. zmieniające skład Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2016-2020 powołanej zarządzeniem nr 90 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2016 r.30.06.2017

ZARZĄDZENIE NR 47 Rektora ZUT z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie utworzenia studiów podyplomowych pn. Certyfikowany Administrator Microsoft Windows Serwer 201630.06.2017

ZARZĄDZENIE NR 46 Rektora ZUT z dnia 22 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 40 Rektora ZUT z dnia 23 lipca 2015 roku w sprawie rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz trybu obniżania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych30.06.2017