Zarządzenia Rektora ZUT

ZARZĄDZENIE NR 4 Rektora ZUT z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wdrażania polityki otwartego dostępu „Open Access” na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.18.01.2018

ZARZĄDZENIE NR 3 Rektora ZUT z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenia nr 4 Rektora ZUT z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie nazw w języku angielskim kierunków i specjalności, stosowanych w odpisach dyplomów ukończenia studiów wyższych w ZUT15.01.2018

ZARZĄDZENIE NR 2 Rektora ZUT z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa 5.01.2018

ZARZĄDZENIE NR 1 Rektora ZUT z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie dokumentowania publikacji naukowych pracowników i doktorantów ZUT w Polskiej Bibliografii Naukowej będącej elementem Systemu POL-on 5.01.2018

ZARZĄDZENIE NR 98 Rektora ZUT z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wyłaniania najlepszych absolwentów studiów wyższych w celu ustalenia uprawnionych do umorzenia pożyczki albo kredytu studenckiego 5.01.2018