Zarządzenia Rektora ZUT

ZARZĄDZENIE NR 84 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zasad oraz trybu powierzania zajęć dydaktycznych w wymiarze przekraczającym liczbę godzin ponadwymiarowych 8.11.2017

ZARZĄDZENIE NR 83 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenia nr 68 Rektora ZUT z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wysokości świadczeń z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w roku akademickim 2017/2018 8.11.2017

ZARZĄDZENIE NR 82 Rektora ZUT z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa 8.11.2017

ZARZĄDZENIE NR 81 Rektora ZUT z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Rachunkowość na Wydziale Ekonomicznym 8.11.2017

ZARZĄDZENIE NR 80 Rektora ZUT z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy na Wydziale Ekonomicznym 8.11.2017