Zarządzenia Rektora ZUT

ZARZĄDZENIE NR 26 Rektora ZUT z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia studiów doktoranckich w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska prowadzonej przez Wydział Budownictwa i Architektury16.04.2018

ZARZĄDZENIE NR 25 Rektora ZUT z dnia 9 kwietnia 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 99 Rektora ZUT z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. monitorowania procesu wdrażania strategii rozwoju ZUT na lata 2016-202016.04.2018

ZARZĄDZENIE NR 24 Rektora ZUT z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wznowienia kolejnej edycji studiów podyplomowych pn. Florystyka na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa23.03.2018

ZARZĄDZENIE NR 23 Rektora ZUT z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury „Zasady prowadzenia hospitacji” w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie22.03.2018

ZARZĄDZENIE NR 22 Rektora ZUT z dnia 16 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 50 Rektora ZUT z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie środkami na wynagrodzenia16.03.2018