Rada Wydziału

Rada Wydziału w kadencji 2016-202020.01.2017

 

RADA WYDZIAŁU TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

 

(stan z 04-01-2017 r.)

 

    Dziekan, prof. dr hab. inż. Ryszard J. Kaleńczuk

    Prodziekan, dr hab. inż. Rafał Rakoczy, prof. nadzw.

    Prodziekan, dr inż. Jolanta Janik

    Prodziekan, dr inż. Aneta Wesołowska

 

Samodzielni nauczyciele akademiccy

 

    prof. dr hab. inż. Walerian Arabczyk

    dr hab. inż. Magdalena Cudak

    prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech

    prof. dr hab. inż. Mirosława El Fray

    prof. dr hab. inż. Elżbieta Filipek

    prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil

    prof. dr hab. inż. Marek Gryta

    prof. dr hab. inż. Zdzisław Jaworski

    prof. dr hab. inż. Joanna Karcz

    dr hab. inż. Krzysztof Kowalczyk

    prof. dr hab. Ewa Mijowska

    prof. dr hab. inż. Eugeniusz Milchert

    prof. dr hab. inż. Antoni Waldemar Morawski

    prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia

    prof. dr hab. inż. Urszula Narkiewicz

    prof. dr hab. inż. Józef Nastaj

    prof. dr hab. inż. Jacek Przepiórski

    prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj

    prof. dr hab. inż. Beata Tryba

    prof. dr hab. inż. Ryszard Ukielski

    dr hab. inż. Bogdan Ambrożek

    dr hab. inż. Anna Błońska-Tabero

    dr hab. inż. Monika Bosacka

    dr hab. inż. Xuecheng Chen

    dr hab. inż. Grażyna Dąbrowska

    dr hab. inż. Elżbieta Gabruś

    dr hab. inż. Joanna Grzechulska-Damszel

    dr hab. inż. Maciej Jabłoński, prof. nadzw.

    dr hab. inż. Ewa Janus

    dr hab. inż. Krzysztof Karakulski

    dr hab. inż. Halina Kwiecień, prof. nadzw.

    dr hab. inż. Zofia Lendzion-Bieluń, prof. nadzw.

    dr hab. inż. Krzysztof Lubkowski

    dr hab. inż. Agata Markowska - Szczupak

    dr hab. inż. Beata Michalkiewicz, prof. nadzw.

    dr hab. inż. Dariusz Moszyński

    dr hab. inż. Joanna Nowicka-Scheibe

    dr hab. inż. Iwona Pełech

    dr hab. inż. Robert Pełech

    dr hab. inż. Paulina Pianko-Oprych

    dr hab. inż. Zbigniew Rozwadowski

    dr hab. inż. Jacek A. Soroka, prof. nadzw.

    dr hab. Jacek Sośnicki

    dr hab. inż. Piotr Tabero

    dr hab. inż. Elżbieta Tomaszewicz, prof. nadzw.

    dr hab. inż. Rafał Wróbel, prof. nadzw.

    dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska, prof. nadzw.

    dr hab. inż. Beata Zielińska

 

Przedstawiciele niesamodzielnych nauczycieli akademickich

 

    dr inż. Małgorzata Dzięcioł

    dr inż. Elżbieta Huzar

    dr inż. Marta Major-Godlewska

    dr inż. Sylwia Peryt-Stawiarska

    dr inż. Marta Sawicka

    dr inż. Jolanta Szoplik

    dr inż. Alicja Wodnicka

    dr inż. Elwira Wróblewska

    dr inż. Barbara Zakrzewska

 

Przedstawiciele pracowników nie będących nauczycielami akademickimi

 

    mgr inż. Łukasz Kacperski

    mgr inż. Maciej Konopacki

    mgr inż. Anna Story

 

Przedstawiciele doktorantów i studentów

 

    mgr inż. Alicja Gawarecka

    mgr inż. Jarosław Serafin

    Magdalena Antonowicz

    Joanna Górska

    Tomasz Jagiełło

    Tomasz Kędzierski

    Joanna Komar

    Marta Lewusz

    Klaudia Maślana

    Karolina Opała

    Marcelina Redźko

    Karol Rogalski

    Krzysztof Sielicki

    Anna Will

    Patrycja Wyderka

    Michalina Wysocka

 

Przedstawiciele związków zawodowych

 

     przedstawiciel ZNP – dr inż. Marta Major-Godlewska

     przedst. NSZZ „Solidarność” – dr hab. inż. Bogdan Ambrożek