Terminy posiedzeń Rady Wydziału WIMiM

Terminy posiedzeń Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w roku akad. 2016/17 6.02.2017

Terminy posiedzeń Rady Wydziału WIMiM w roku akad. 2016/17
22 września 2016
27 września 2016
25 października 2016
29 listopada 2016
20 grudnia 2016
31 stycznia 2017