Rada Wydziału

Skład Rady Wydziału Budownictwa i Architektury - Kadencja 2016/202020.01.2017

(na dzień 17 maja 2017 r.)


  WŁADZE  WYDZIAŁU:

 1. dziekan - dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ndzw.
 2. prodziekan – prof. dr hab. inż. Ryszard Coufal 
 3. prodziekan - dr hab inż. arch. Piotr Arlet 
 4. prodziekan - dr inż. Teresa Rucińska
 5. prodziekan - dr inż. Andrzej Pozlewicz
  1.  

   

  PROFESOROWIE  TYTULARNI:

 6. prof. zw. dr hab. inż.  Włodzimierz Kiernożycki
 7. prof. zw. dr hab. inż. Romuald Orłowicz
 8. prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Meyer
 9. prof. zw. dr hab. inż. arch. Adam M. Szymski
 10. prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski
 11. prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
 12. prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik
 13. prof. dr hab. inż. Halina Garbalińska
 14. prof. dr. hab. inż. Radosław Iwankiewicz
  1.  

   

  SAMODZIELNI  PRACOWNICY  NAUKI:

 15. dr hab. inż. arch. Marek Czyński, prof. ndzw.
 16. dr hab. inż. Alicja Sołowczuk, prof. ndzw.
 17. dr hab. inż. Elżbieta Horszczaruk, prof. ndzw.
 18. dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. ndzw.
 19. dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, prof. ndzw.
 20. dr hab.inż.arch. Aleksandra Satkiewicz-Parczewska, prof. ndzw.
 21. dr hab. inż. Jerzy Wira, prof. ndzw.
 22. dr hab. inż. Andrzej Wieczorek, prof. ndzw
 23. dr hab. Jerzy Lipczyński, prof. ndzw.
 24. dr hab.inż.arch. Krystyna Januszkiewicz, prof. ndzw.
 25. dr hab. inż. Jacek Kurnatowski
 26. dr hab. inż. Andrzej Aniszewski
 27. dr hab. inż. Anna M. Głowacka
 28. dr hab. inż. Magdalena Janus
 29. dr hab. inż. Paweł Mieczkowski
 30. dr hab. Marek Tarnawski
 31.  dr hab. Ryszard Ewertowski
 32. dr hab. Renata Jackowiak
 33. dr hab. Zbigniew Blekiewicz
 34. dr hab. inż. arch. Grzegorz Wojtkun
 35. dr inż. Tomasz Wróblewski
 36. dr inż. Adrian Silicki
 37. dr inż. Stefan Nowaczyk
 38. dr inż. Roman Bednarek 
 39. dr inż. Jolanta Borucka-Lipska
 40. dr inż. arch. Paweł Rubinowicz
 41.  

  PRZEDSTAWICIELE  PRACOWNIKÓW  NIE  BĘDĄCYCH  NAUCZYCIELAMI  AKADEMICKIMI:

 42. mgr Krystyna Gągało
 43. mgr Agnieszka Hreczuch
 44.  

  PRZEDSTAWICIELE  DOKTORANTÓW:

 45. mgr inż. arch. Eliza Goczyńska
 46. mgr inż. arch. Katarzyna Krasowska
 47. mgr inż. Szymon Skibicki
 48. mgr inż. Norbert Olczyk
 49.  


  PRZEDSTAWICIELE  STUDENTÓW:

 50. inż. Eryk Szawaryński
 51. Alicja Hawryszków
 52. Martyna Cieślik
 53. Szymon Kaziszyn
 54. Anna Kostrzewa
 55. Jakub Golon