Władze ZUT

Władze ZUT na kadencję 2010 - 201210.10.2012

 

Rektor 
prof. dr hab. inż. Włodzimierz KIERNOŻYCKI 
 
Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni

prof. dr hab. inż. Jan Bronisław DAWIDOWSKI

Prorektor ds. Nauki

prof. dr hab. inż. Ryszard KALEŃCZUK 
 Prorektor ds. Kształcenia

dr hab. inż. Witold BIEDUNKIEWICZ, prof. ZUT

 Prorektor ds. Studenckich

dr hab. inż. Jacek WRÓBEL, prof. nadzw. ZUT

Kanclerz

mgr inż. Jarosław POTACZEK
Kwestor 
mgr Edward ZAWADZKI