Statut ZUT

ZARZĄDZENIE NR 7 Rektora ZUT z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1.02.2016

UCHWAŁA NR 13 Rektora ZUT z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca statut Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1.02.2016

ZARZĄDZENIE NR 43 Rektora ZUT z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie31.07.2015

UCHWAŁA NR 65 Senatu ZUT z dnia 29.06.2015 r. zmieniająca statut Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie31.07.2015

UCHWAŁA NR 23 Senatu ZUT z dnia 28.04.2014 r. zmieniająca statut Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie22.05.2014

zobacz dokument (PDF, 1.4 MB)