Statut ZUT

ZARZĄDZENIE NR 29 Rektora ZUT z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie sprostowania błędu w zarządzeniu nr 14 Rektora ZUT z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie27.04.2017

ZARZĄDZENIE NR 14 Rektora ZUT z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie28.03.2017

UCHWAŁA NR 21 Rektora ZUT z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca statut Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie28.03.2017

ZARZĄDZENIE NR 7 Rektora ZUT z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1.02.2016

UCHWAŁA NR 13 Rektora ZUT z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniająca statut Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1.02.2016