Regulaminy

ZARZĄDZENIE NR 40 Rektora ZUT z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 117 Rektora ZUT z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie Regulaminu pracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie13.06.2017

ZARZĄDZENIE NR 8 Rektora ZUT z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 117 Rektora ZUT z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie Regulaminu pracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie28.02.2017

ZARZĄDZENIE NR 70 Rektora ZUT z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego administracji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 1.12.2016

ZARZĄDZENIE NR 15 Rektora ZUT z dnia 9.05.2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu organizacyjnego administracji Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie22.05.2014

zobacz dokument

ZARZĄDZENIE NR 18 Rektora ZUT z dnia 26.03.2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 117 Rektora ZUT z dnia 10.07.2009 r. w sprawie Regulaminu pracy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie22.05.2014

zobacz dokument