Archiwum najem/dzierżawa nieruchomości

Przetarg 19 maja 2017 r.14.04.2017

Przetarg pisemny nieograniczony na oddanie do korzystania na podstawie umów cywilnoprawnych (dzierżawy) nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Ostoja, Przylep, Rajkowo gmina Kołbaskowo oraz w obrębie Lipnik gmina Stargard – 19 maja 2017 r.

  1. Wzór umowy dzierżawy, obręb Rajkowa, Ostoja, Przylep gmina Kołbaskowo - poz. 1 w tabeli

  2. Wzór umowy dzierżawy, działka nr 17/5, obręb Lipnik gmina Stargard - poz nr. 2 w tabeli

  3. Wzór umowy dzierżawy, działka nr 14/4, obręb Lipnik gmina Stargard - poz nr. 3 w tabeli

Najem pomieszczeń kuchni i stołówki 8.03.2017

Do wynajęcia/wydzierżawienia powierzchnia reklamowa na nośnikach typu billboard.19.12.2016

Wynajmę część budynku gospodarczego o powierzchni użytkowej 691 m.kw., położonego na działce oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 23/50, zlokalizowanej w Lipniku gmina Stargard19.10.2016

Wynajmę budynek gospodarczy wraz z terenem przyległym w miejscowości Lipnik Gmina Stargard13.10.2016

ZUT w Szczecinie Ośrodek Doświadczalny w Lipniku i Ostoi proponuje oddać do używania na podstawie umowy cywilno-prawnej budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 335 m2  wraz z terenem przyległym, tj. część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 23/50  położonej w obrębie Lipnik gmina Stargard

Kontakt: 91 578 25 65, osrodek.doswiadczalny@zut.edu.pl